De PostcoderoosTexel is een initiatief van InnoFundNL en de Gemeente Texel en is opgezet met het doel bij ieder Texels dorp een Postcoderoosdak met zonnepanelen te realiseren.

PostcoderoosTexel ondersteunt u, als eigenaar van een groot pand (bijv. boerderij, sporthal, school, bedrijfsgebouw, museum, kerk of pand van een woningbouwcorporatie) bij het realiseren van uw maatschappelijke doelstellingen, met name op het gebied van CO2 reductie en klimaatneutraliteit en van het versterken van de binding met buurtgenoten.

PostcoderoosTexel ondersteunt u op professionele wijze om tot een goed onderbouwd besluit te komen en tot een degelijke overeenkomst te komen met de collectieve groep deelnemers/energiecoöperatie die de zonnestroom installatie op uw dak wil plaatsen gedurende een vooraf besproken periode.

PostcoderoosTexel voorziet u van alle relevante informatie, laat een technisch onderzoek bij u uitvoeren, brengt het financiële plaatje in kaart en begeleidt u tijdens het proces van opbouwen en tijdens de periode dat de installatie op uw dak zonnestroom levert.

PostcodeRoosTexel biedt ook aan de mogelijkheden voor een collectief zonnestroomdak al dan niet aangevuld met eigen zonnepanelen die gefinancierd worden met behulp van SDE+ subsidie te onderzoeken.

Wanneer u namelijk een kleinverbruikers aansluiting hebt, kunt u direct deelnemen aan een collectief zonnestroomdak op uw eigen pand. Als u een grootverbruikersaansluiting hebt, kunt u naast het collectieve zonnestroomdak een eigen zonnestroominstallatie plaatsen eventueel gefinancierd met SDE+ subsidie.

Neem contact op met PostcodeRoosTexel om uw vragen en ideeën over het opwekken van zonnestroom op uw dak met ons te bespreken.